دوره ها

جزئیات دوره نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) رزرو مهمان ثبت نام
کارشناسی رسمی قوه قضائیه(تزئینات داخلی) پنجشنبه 18 اردیبهشت 45 1399/04/19 9,900,000
نشست آنلاین آشنایی با آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه (معماری و تزئینات داخلی) جمعه ساعت 17:00 الی 18:00 1 1399/04/20 0
سرفصل ها نام دوره زمان برگزاری مدت ( ساعت ) تاریخ شروع شهریه (ریال) ثبت نام
آزمون شبیه سازی شده کارشناسی رسمی دادگستری(معماری و تزئینات داخلی) 1 1399/02/27 0